OmnipotentiaS MorganuS

 

Carentis spe caupona
(No Hope Inn)

In hoc signum (contra sic dictus civitatem islamicam)

 

"Gdybym poruszał sznury wielkich dzwonów
To bym z nich dobył najwyższego tonu
I biłbym, biłbym na trwogę
A dzwoneczkami na błazeńskiej czapce
Swój kaduceusz mając za doradcę
Kogóż przestrzec ja mogę"

Jacek Kaczmarski, Stańczyk